หัวเว่ย จัดแสดงโซลูชัน ณ งานประชุม SNEC 2023

หัวเว่ย เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความมุ่งมั่นที่มีต่อระบบการทำงานที่สมบูรณ์ พร้อมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกันแบบเปิด เราจึงได้สร้างสรรค์กลุ่มโซลูชั่น ICT ที่แข่งขันได้ในด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายองค์กร อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีและบริการคลาวด์ โซลูชั่น ICT ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราถูกนำมาใช้ในมากกว่า 170 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ โดยให้บริการผู้ใช้งานกว่าหนึ่งในสามของประชากรทั่วโลก ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 195,000 คน หัวเว่ย มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดทางสู่สังคมสารสนเทศในอนาคตและการสร้างโลกแห่งการเชื่อมต่อที่ดีกว่า

หัวเว่ย จัดแสดงโซลูชันระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดในทุกสถานการณ์ ณ งานประชุม SNEC 2023

ในงานการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ระหว่างประเทศและการประชุมและนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะ หรือ International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition ครั้งที่ 16 (SNEC 2023) ในเซี่ยงไฮ้ หัวเว่ย (Huawei) จัดแสดงโซลูชันแสงอาทิตย์อัจฉริยะ (Smart PV) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่ตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จระดับโลกของบริษัท ซึ่งโซลูชันเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับใช้ในงานสาธารณูปโภค เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) และที่อยู่อาศัย

โซลูชันหัวเว่ยที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในงานสาธารณูปโภค เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย

1.โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อสาธารณูปโภคและระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ : ให้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานหลัก

โรงไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภคมีความซับซ้อนและหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระดับสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูง และโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่พิเศษระดับกิกะวัตต์ที่มาพร้อมกับความท้าทายด้านความปลอดภัย การเชื่อมต่อกริด การดำเนินงานและการบำรุงรักษา และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า หัวเว่ยได้เสนอโซลูชันล้ำสมัยเพื่อรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนกระแสพลังงานและข้อมูล โดยหัวเว่ยทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านระบบนิเวศเพื่อสร้างโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อสาธารณูปโภค ที่รับประกันการเชื่อมต่อกริดที่เสถียร ความปลอดภัยสูงสุด การดำเนินงานและการบำรุงรักษาอัจฉริยะ และผลตอบแทนสูง

หัวเว่ยมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.2 กิกะวัตต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเขตกงเหอ มณฑลชิงไห่ของจีนที่เชื่อมต่อกับสายส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงอัลตรา (UHV) แห่งแรกของโลกที่มีพลังงานสะอาด 100% ซึ่งสายส่งพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องจากที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังที่ราบตอนกลาง นอกจากนี้ ได้ช่วยสร้างระบบพลังงานสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสำหรับโรงไฟฟ้าไฮบริดไฮโดรโซลาร์ขนาด 1 กิกะวัตต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ระดับความสูงสูงสุด ณ บริเวณแม่น้ำยาหลงของมณฑลเสฉวน

หัวเว่ยได้กำหนดแนวโน้มของสตริงอินเวอร์เตอร์ (string inverter) และพลิกโฉมสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สมาร์ทสตริง (Smart String ESS) นวัตกรรมระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สมาร์ทสตริงนั้นผสมผสานทั้งเคมีไฟฟ้า การทำความเย็น อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีดิจิทัล และการออกแบบความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพระดับแพ็คและการจัดการระดับแร็คช่วยลดความไม่สอดคล้องและความไม่แน่นอนของแบตเตอรี่ลิเธียมโดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ขณะที่ความปลอดภัยแบบแอคทีฟ 4 ระดับและการแยกแบบพาสซีฟ 2 ระดับช่วยให้สามารถจัดการได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งยังเพิ่มความจุและมาตรฐานความปลอดภัย และเนื่องด้วยการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า โดยโซลูชันนี้จึงถูกนำมาใช้ในโครงการเรดซีขนาด 1.3 กิกะวัตต์ชั่วโมงในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นโครงการระบบจัดเก็บพลังงานออฟกริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

2. โซลูชันโซลาร์เซลล์อัจฉริยะเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม : โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ยั่งยืน

การพัฒนาคาร์บอนต่ำได้กลายเป็นกระแสที่ก้าวไกลไปทั้งโลก องค์กรจำนวนมากขึ้นมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยพยายามส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงาน และเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ หัวเว่ยจึงนำเสนอสถาปัตยกรรม “1+4” ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ+แสงอาทิตย์+ระบบกักเก็บพลังงาน+ชาร์จเจอร์+ระบบบริหารจัดการ (Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System) ซึ่งโซลูชันนี้ให้ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และผลผลิตพลังงานสูง รวมถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่ง่ายดายโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ โซลูชันดังกล่าวจะเป็นตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการสำหรับโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

3. โซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อที่อยู่อาศัย : บ้านที่ส่องสว่างอยู่เสมอ

โซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัย 4.0 ของหัวเว่ย เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตพลังงาน การจัดเก็บ การใช้งาน และความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพลังงานในบ้านจะเพียงพอ

ความปลอดภัยเป็นรากฐานที่สำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ และโซลูชันนี้ให้การป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งสำหรับประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบจัดเก็บพลังงาน และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ด้านบนหลังคาและใต้หลังคา โดยสร้างขึ้นจากความเชี่ยวชาญอันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับการติดตั้งบนหลังคา โซลูชันนี้จะให้การป้องกันส่วนโค้งอัจฉริยะระดับ L4 (สูงที่สุดในอุตสาหกรรม) และการปิดระบบอย่างรวดเร็วในระดับโมดูล สำหรับการติดตั้งใต้หลังคา อุปกรณ์จะได้รับการป้องกันความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และนอกจากการป้องกันความปลอดภัยระดับ 4 แล้ว ระบบจัดเก็บพลังงานยังได้รับการปกป้องด้วยมาตรการป้องกันสูงสุด 12 มาตรการ รวมถึงการป้องกันฉุกเฉินแบบคู่

ในอนาคต หัวเว่ยจะยังเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และทำงานร่วมกับพันธมิตร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม รัฐบาล องค์กรอุตสาหกรรม และองค์กรมาตรฐาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจัดเก็บพลังงานอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของเราคือการส่งเสริมเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับบ้านและธุรกิจทุกแห่ง ซึ่งจะเร่งความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

หัวเว่ย

ประวัติความเป็นมา

หัวเว่ย รองรับการทำงานที่มีเสถียรภาพของมากกว่า 1,500 เครือข่ายในมากกว่า 170 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ โดยให้บริการผู้ใช้งานกว่าหนึ่งในสามของประชากรทั่วโลก ติดตั้งเครือข่าย 4.5G แล้วกว่า 60 เครือข่ายทั่วโลก โซลูชั่นบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับที่พักอาศัย WTTx ของเราให้บริการมากกว่า 30 ล้านครัวเรือน และเราติดตั้งเครือข่ายมือถือ Backhaul มากกว่า 190 เครือข่ายในกว่า 100 ประเทศ

ร่วมลงนามในสัญญาเกี่ยวกับเครือข่ายบนระบบคลาวด์เชิงพาณิชย์มากกว่า 170 ฉบับทั่วโลก มีการติดตั้งโซลูชั่น VoLTE และ VoWiFi ของเราบน 110 เครือข่ายทั่วโลก แพลตฟอร์มบริการคลาวด์สำหรับบริการดิจิตอลจูงใจคู่ค้าได้มากกว่า 4,000 ราย และนำเสนอเนื้อหาดิจิตอลรวมถึงแอปพลิเคชันมากกว่า 600,000 ชุดด้วยการทำงานร่วมกับคู่ค้ากว่า 500 ราย ได้ให้บริการโซลูชั่นการประมวลผลบนระบบคลาวด์แก่ลูกค้าจากมากกว่า 130 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ รวมถึงบริการคอมพิวเตอร์เสมือนกว่า 2 ล้านเครื่องและศูนย์ข้อมูลคลาวด์ 420 ศูนย์โซลูชั่นเมืองอัจฉริยะของเรามีการใช้งานในมากกว่า 100 เมืองในกว่า 40 ประเทศ

เป็นผู้นำในการร่างมาตรฐานแห่งชาติเก้าฉบับสำหรับเมืองอัจฉริยะในประเทศจีน และโซลูชั่นเมืองปลอดภัยของ หัวเว่ย ให้บริการแก่ประชากรมากกว่า 800 ล้านคนในกว่า 200 เมืองจากมากกว่า 80 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเงิน โซลูชั่นธนาคารแบบรวมศูนย์ให้บริการแก่สถาบันการเงินทั่วโลกมากกว่า 300 แห่ง ซึ่งรวม 10 ธนาคารชั้นนำของโลกถึง 6 แห่ง ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า มีการติดตั้งโซลูชั่นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่เชื่อมต่อเต็มรูปแบบใน 65 ประเทศ โดยให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 170 รายในภาคการไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมระบบขนส่งมวลชน เราได้ทำงานร่วมกับคู่ค้าในอุตสาหกรรมกว่า 60 รายเพื่อให้บริการโซลูชั่นรถไฟดิจิตอลและโซลูชั่นสนามบินอัจฉริยะสำหรับโครงข่ายทางรถไฟและทางหลวงระยะทางกว่า 220,000 กม. และสนามบินมากกว่า 15 แห่งที่มีผู้โดยสารกว่า 30 ล้านคนต่อปีเราส่งออกสมาร์ทโฟน 139 ล้านเครื่องในปี 2559 เพิ่มขึ้น 29% จากปี 2558 และมีการเติบโตอย่างมั่นคงติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ส่วนแบ่งทางการตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกเพิ่มเป็น 11.9% โดยยังคงรักษาตำแหน่งหนึ่งใน 3 ผู้ประกอบการชั้นนำของโลก

การวิจัยและพัฒนา และนโยบายด้านคุณภาพ

หัวเว่ย ยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้าน ICT อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างโลกแห่งการเชื่อมต่อที่ดีกว่า เรายังคงเดินหน้าทุ่มเทลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ ความสามารถด้านวิศวกรรมพื้นฐาน สถาปัตยกรรมเครือข่าย มาตรฐานด้านเทคนิค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรามีเป้าหมายที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้นโดยการให้บริการฐานข้อมูลที่ทั้งกว้าง อัจฉริยะ และเสถียรยิ่งขึ้น ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและไม่ต้องรอ

เรามุ่งมั่นที่จะแปลงเทคโนโลยีชั้นนำให้เป็นผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ดีกว่าและแข่งขันได้มากกว่า ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ ระบบเครือข่ายไร้สายในปี 2559ประสบความสำเร็จดังนี้

  • เพื่อสอดรับกับกลยุทธ์ All Cloud ของเรา เราได้ออกโซลูชั่นโมบายคลาวด์ CloudRAN และ CloudAIR แบบครบวงจร: CloudRAN มีการออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมคลาวด์ และ CloudAIR มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรการเชื่อมต่อทางอากาศใหม่ทั้งหมด
  • ประกาศแนวคิด 4.5G Evolution และพัฒนา LTE เพิ่มเติม โดยอาศัยความคิดเห็นในแวดวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ 4.5G และจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายเชิงพาณิชย์ 4.5 ปรับใช้เทคโนโลยี Massive MIMO ของเราซึ่งเป็นเทคโนโลยี 5G ที่สำคัญในวงกว้างบนเครือข่าย 4G ที่มีอยู่
  • ออกชิปเซ็ต NB-IoT ชุดแรกของวงการอุตสาหกรรม โมดูลการสื่อสาร NB-IoT ชุดแรก และรุ่นเพื่อการพาณิชย์ชุดสำหรับสถานีพื้นฐาน NB-IoT ที่สำเร็จทั้งหมดนี้ได้ช่วยเสริมระบบนิเวศ NBIoT ที่เกิดใหม่
  • ออกเวอร์ชัน 2.0 ของโซลูชั่น WTTx ซึ่งมีความสามารถของฐานข้อมูลที่มากขึ้น การหลอมรวมกันของการสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย การทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการสนับสนุนนวัตกรรมบริการที่มากยิ่งขึ้น
  • ออกโซลูชั่นดิจิตอลภายในอาคาร LampSite 3.0 โซลูชั่นนี้เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาติดขัดของ RF ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมมาหลายปี โดยช่วยเปิดทางสู่โมเดลแบบ Neutral Host ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานภายในอาคารเดียวกันสามารถแบ่งปันโดยผู้ให้บริการหลายๆ รายได้

หัวเว่ย ได้ประกาศกลยุทธ์ All Cloud เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการ องค์กร และอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลด้วยการปรับปรุงให้เครือข่ายสามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ มีความรวดเร็ว เป็นแบบตามความต้องการ และมีบรอดแบนด์ความเร็วสูงพิเศษ

นโยบายด้านคุณภาพ

  • ระลึกอยู่เสมอว่า หัวเว่ย ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยคำว่าคุณภาพ และนั่นคือเหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา
  • เราถ่ายทอดสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังต่อห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมดอย่างถูกต้องเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพร่วมกัน
  • เราให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์ กระบวนการ และตั้งต้นดำเนินการอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถของพนักงานทั่วโลกให้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
  • เราทำงานร่วมกับลูกค้าในการบริหารโอกาสและความเสี่ยง ตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างรวดเร็ว และวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
  • เรามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ และสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ที่มา

 

ติดตามอ่านข่าวทั่วไปได้ที่  rileysautographs.com

สนับสนุนโดย  ufabet369